Over LOV Leiderdorp

De organisatie van de LOV is ingericht op een brede betrokkenheid van de leden bij de interne activiteiten, de voorbereiding van beleid en de belangenbehartiging.In het bestuur zijn zoveel mogelijk bedrijfstakken en bedrijvenclusters vertegenwoordigd. Er gaat veel om in de LOV en het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert dan ook minstens éénmaal per maand.

Het Algemeen Bestuur(AB) komt vier tot zes maal per jaar bijeen. Elk jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV), die we houden in februari of maart. Tijdens deze vergadering is er volop ruimte voor discussie over het te voeren en het gevoerde beleid en stellen we de begroting vast en daarmee ook de contributie van de leden.

LOV Jaaroverzicht 2018

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Didos van Dam

Voorzitter
Algemeen lid

Ben van den Kommer

Algemeen lid
Penningmeester

Pim Klop

Penningmeester
Algemeen lid

Rudo Slappendel

Algemeen lid
Algemeen lid

Arjan Meester

Algemeen lid
Algemeen lid

Herbert Zilverentant

Algemeen lid
Algemeen lid

Astrid Selier

Algemeen lid

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur(AB) komt vier tot zes maal per jaar bijeen.  

Arjan Meester

Baanderij

Arjan Meester
Irene Gerhardt

Santhorst

Irene Gerhardt
Richard Schonk

Oranje Galerij

Richard Schonk
Maarten Kop

Wooon

Maarten Kop & Bart Keijzer
John Filippo

Winkelhof

John Filippo & Jan Abbink