Brief aan B&W over afsluiting Stierenbrug

09-05-2018 De LOV heeft deze week een brief gestuurd naar het college van B&W van de gemeente Leiderdorp. Aanleiding is de afsluiting van de Stierenbrug. Hieronder is de verstuurde brief te lezen.

 

De Brief

Geacht college van B&W,

 

Met grote verbazing en ontsteltenis hebben wij kennis genomen en zijn wij onverwacht geconfronteerd met de afsluiting van de Stierenbrug. Leiderdorp zit dicht, potdicht. En dat is een hard gelach voor ondernemend Leiderdorp. Wij begrijpen dat onderhoud aan brug en wegdek noodzakelijk is. Echter zowel qua communicatie als qua duur en planning van de werkzaamheden zijn wij volledig overrompeld. 

 

Het was uiteraard al opgevallen dat er afgelopen periode voortdurend afsluitingen en werkzaamheden op de Persant Snoepweg plaatsvinden. Dat echter de brug voor 6 weken wordt afgesloten komt toch als een grote verassing. Er is niet duidelijk richting ondernemend Leiderdorp gecommuniceerd en er heeft al helemaal geen afstemming plaatsgevonden. Dit vinden wij zeer teleurstellend.

 

Zoals aangegeven is vooral de duur en de timing van de werkzaamheden opmerkelijk. Hoe kan het dat een van de belangrijkste verbindings-/ ontsluitingswegen van Leiderdorp voor een dusdanig lange periode wordt afgesloten. In een dergelijk tijdsbestek vernieuwd men de gehele Ring A10 bij Amsterdam. En dat doet men dan gedurende de zomervakantie.

 

De achtergrond daarvan is wellicht gelegen in financiële over- of afwegingen. Daarbij wordt evenwel volstrekt voorbij gegaan aan de belangen van ondernemend Leiderdorp. Het feit dat winkelgebieden en bedrijventerreinen voor langere tijd niet goed bereikbaar zijn, heeft grote implicaties voor ondernemers. 

 

Met een afvaardiging van ondernemers willen wij zo snel als mogelijk met de Gemeente in overleg om nadere uitleg te krijgen over de gevolgde procedure, de informatievoorziening en de planning. Dit enerzijds om te bezien hoe met de huidige situatie om te gaan, anderzijds om de verkeers- en bereikbaarheidsplannen zoals opgenomen in coalitieakkoord goed af te stemmen. De LOV kan daar richting de ondernemers een belangrijke rol in spelen.

 

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur LOV,

 

Didos van Dam

Voorzitter